پک کامل کتاب های پایه دهم انسانی

۵۴۰,۰۰۰تومان

تستیک زبان ،تاریخ،جامعه شناسی ،تستیک جغرافیا ،ریاضی و آمار  ،علوم و فنون،منطق ،تستیک فارسی ،تستیک دین و زندگی انسانی ،کتاب کار منطق،تستیک ریاضی و آمار

ناموجود

پک کامل کتاب های پایه دهم انسانی شامل کتاب های:

تستیک زبان ،تاریخ،جامعه شناسی ،تستیک جغرافیا ،ریاضی و آمار ،تستیک عربی انسانی ،علوم و فنون،منطق ،تستیک فارسی ،تستیک دین و زندگی انسانی ،کتاب کار منطق،تستیک ریاضی و آمار

 

اقتصاد دهم در دست انتشار و جز محاسیه پک نیست

کلیه کتاب ها براساس اخرین تغییرات کتاب درسی در سال تحصیلی ۹۹-۱۴۰۰ است

پک کامل کتاب های پایه دهم انسانی

تستیک زبان انگلیسی
تاریخ
جامعه شناسی
تستیک جغرافیا
علوم و فنون
منطق
تستیک فارسی
تستیک دین و زندگی انسانی
کتاب کار منطق

تستیک ریاضی و آمار

در این یادداشت، می خواهم در این مورد حرف بزنم گاهی لازم است خیال کنید و وقتی خیال می کنید به خودتان نگویید که کار اشتباهی میکنید؛ چرا که تفکر یکی از پایه هایش در خیال قرار دارد. آدمی که توانایی خیال کردن ندارد، توانایی خلق اندیشه های نو نیز ندارد دانش آموز علوم انسانی یکی از پاهایش را باید بگذارد بر سرزمین خیال و پای دیگرش را بر سرزمین روش. این گونه است که توانایی ایجاد اندیشه های بکر را خواهد داشت.

«خیال مندی» و «روش مندی» نیازمندی رشته علوم انسانی است تا بتواند پایه ای شود برای ایجاد توسعه در کشورمان دانش آموزان عزیز علوم انسانی! شما ابزارهایش را دارید، شما درسی دارید به نام ادبیات، که منبع عظیم «تخيل» ملت ایران است. صدها سال «تخیل» در زیباترین شکل آن توسط شاعران و نویسندگانی خلق شده است که هر کدامشان برای هر کشوری می توانند به تنهایی افتخارآفرین باشند و ایران مان همه را یکجا در اختیار دارد.

ملت ایران سالها این گونه بوده است که یک فیلتر در درونش داشته است به نام ادبیات، و هر واقعه ای، هر احساسی، هر اندیشه ای را که درون آن بود، از آن فیلتر گذرانده است و به ادبیات تبدیل کرده است. شما اکنون میراث دار چنین توانایی هستید. اما سرزمین «روش» را نباید فراموش کنید. ما علوم انسانی ها، بیش از تمامی رشته ها نیازمند «روشمند بودن» هستیم.

به بالای صفحه بردن