کنکور انسانی

کنکور انسانی

در این بخش شما دبیران و دانش آموزان علوم انسانی با درسنامه و جزوه کامل دروس مختلف علوم انسانی روبرو می شوید که می توانید ما خواندن دقیق هر بخش از آموزش درست و کامل آن در مطمئن شوید.

ذکر نکات مهم در مطالب ارائه شده است.

آزمون فلسفه دوازدهم علوم انسانی

آزمون فلسفه دوازدهم علوم انسانی فلسفه دوازدهم – به نظر ابن سینا، طبیعت هر شیئ آن را به سوی ….. الف) خیر و کمال سوق می دهد و در این راه هیچ مانعی کارساز نیس ب) خیر و کمال سوق می دهد به شرط اینکه مانعی نباشد. ج) اعتدال و تجرد سوق می دهد به …

آزمون فلسفه دوازدهم علوم انسانی ادامه مطلب »

سوالات درس نهم سلامت و بهداشت دوازدهم

سوالات درس نهم سلامت و بهداشت دوازدهم جای خالی را با کلمات و عبارات مناسب پرکنید. ازدواج مرحله ای بسیار مهم از زندگی انسان است که نه تنها برای زن و مرد بلکه برای تداوم  . . . . . .  نیز سرنوشت ساز است و عامل است.  سن ازدواج در جوامع مختلف ،متفاوت است و  …

سوالات درس نهم سلامت و بهداشت دوازدهم ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن